Iskolai könyvtár

Az iskolai könyvtár állománya kb. 20000 kötetből áll. A gyűjteménybe elsősorban írásos, nyomtatott dokumentumok tartoznak: könyvek, tankönyvek, tartós tankönyvek. A könyvtár gyűjt még CD-ket, DVD-ket és CD-ROM-okat.

A könyvtár állományrészei a következők:

 • Kézikönyvtári állomány: általános művelődéshez, egyes műveltségi területekhez szükséges alapdokumentumok, segédkönyvek, kézikönyvek, adattárak, atlaszok, lexikonok, enciklopédiák.
 • Ismeretközlő irodalom: ismeretterjesztő könyvek, szakkönyvek. Házi és ajánlott olvasmányok, munkaeszközként használt könyvek többes példányban.
 • Szépirodalom: antológiák, szerzői életművek, házi olvasmányok, népköltészeti irodalom, népszerű és szórakoztató irodalom válogatva.
 • Pedagógiai gyűjtemény: pedagógia és határtudományai alapvető segédkönyvei, mindennapi pedagógiai gyakorlatot segítő szakirodalom, tantárgymódszertani segédkönyvek, segédletek, nem nyomtatott anyagok, az iskolai élettel összefüggő statisztikai, közgazdasági és helyismereti, -történeti források.
 • Könyvtári szakirodalom: a könyvtáros segédkönyvtára; könyvtárszakmai, könyvtártani munkák, könyvtárhasználatra nevelés segédletei.
 • Időszaki kiadványok gyűjteménye: ismeretterjesztő, irodalmi, ifjúsági folyóiratok, pedagógiai és tantárgymódszertani lapok, könyvtári szaksajtó
 • Audiovizuális dokumentumok és számítógéppel olvasható programok, ismerethordozók állományrésze: videokazetták, hanglemezek, CD-ROM-ok.
 • Tankönyvtár: tartós tankönyvek gyűjteménye.

 

Könyvtári szolgáltatások:

A könyvtár a nyitvatartási időben használható kölcsönzésre, helyben használatra, csoportos használatra. Ebben az időben a könyvtár egyéb szolgáltatásai is igénybe vehetők, melyek a következők:

 • Információszolgáltatás (a könyvtár állományáról, a könyvtár használatának lehetőségeiről, módjáról stb.)
 • Témafigyelés, bibliográfia összeállításának kérése
 • Külső adatbázisok lekérdezése
 • Könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele
 • Számítógép-használat
 • Folyóirat-olvasás

 

Könyvtári tagság:

Az iskolai könyvtár zárt, magánkönyvtár, így csak az iskola tanulói és pedagógusai vehetik igénybe.

 • A könyvtárnak tagja lehet az iskola minden diákja, miután a könyvtárosnál jelezte, hogy igénybe kívánja venni a könyvtár szolgáltatásait és átvette tőle olvasójegyét. A beiratkozást követően a könyvtári tag jogosulttá vált a szolgáltatások használatára, melyeket minden esetben a könyvtárostól kell kérnie.
 • Az audiovizuális, a számítógéppel olvasható ismerethordozók, az időszaki kiadványok és a kézikönyvtár állománya nem kölcsönözhető, csak helyben használható.
 • A szépirodalom, az ismeretközlő irodalom és a pedagógiai szakirodalom kötetei kölcsönözhetők három hét kölcsönzési időre, amely a könyvtárossal történő egyeztetés után újabb három hétre meghosszabbítható. A kölcsönzési határidő és a kikölcsönzött könyvek darabszáma az olvasójegyen kerül feltüntetésre, melyet minden egyes kölcsönzéskor a tagoknak magukkal kell hozni. A maximálisan kikölcsönözhető kötetszám 6 db.
 • A kölcsönzési időt be kell tartani ! Ellenkező esetben egy szóbeli és két írásbeli figyelmeztetés után a könyvtári tagság az adott tanévre megszüntethető illetve a kint levő könyvek elveszettnek tekinthetők és a jelenlegi forgalmi értéküket meg kell fizetni.
 • Tartós tankönyvek kölcsönzése egy tanévre szól, melyet a "Tartós Tankönyv Kölcsönzési Nyilvántartás"-ba vezet be a könyvtáros, és ennek átvételét, a könyvtári tag aláírásával igazolja.
 • A tanév végén minden kikölcsönzött könyvet a tagok kötelesek a könyvtárba visszavinni!
 • A könyvtári tagok kötelesek a könyv állagát, a könyvtár helyiségének rendjét, tisztaságát megőrizni.
 • A könyvekben aláhúzásokat, firkálásokat eszközölni tilos !
 • A könyvtárba ételt, italt bevinni tilos !

 

A könyvtár nyitvatartási ideje 

Hétfő                          7.55 - 15.00

Kedd                          7.55 - 15.00

Szerda                       7.55 - 15.00

Csütörtök                   7.55 - 15.00

Péntek                       7.55 - 13.00

Ebédszünet:           11.45 - 12.30

Ügyfélszolgálat

 

Email: iskola@boros.sulinet.hu

 

Tel.: +36 70 670 3385 24/24 elérhetőség, de minimum 8-20 óráig

 

Belépés

Pályázatok  
 
  
HEFOP 3.1.3 
 
Phare Projekt 
 
Nemzeti Fejlesztési Terv