A KELLO tájékoztatása a 2018/19-es tanév tankönyvrendeléséről

 

Az alábbiakban a 2018/2019. tanévi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb feladatokról tájékoztatjuk Önöket.

 

 

A 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket 20.000 Ft-ig.

A tankönyvrendelés 2018/2019. évi menetrendje:

 •  2018. március 15.: KELLO megnyitotta a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu) az intézményi-, valamint a tanulói adatok áttöltésére és rögzítésére.
 • 2018. április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre.
 • 2018. április 1-27.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváhagyás.
 • 2018. május 15 – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkor kell a fiktív (nem nevesített, jelen esetben a 9. és 13. évfolyamos) diákokat nevesíteni, fenntartói jóváhagyás itt is szükséges.
 • 2018. augusztus 1-24.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket és SNI fejlesztőeszközöket.
 • 2018. augusztus 27-31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 24-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
 • 2018. augusztus 21 – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési felületen a fenntartó jóváhagyásával. Ugyanott az alaprendelés átadásának rögzítése fizetős tanulók esetében.
 • 2018. szeptember 24-től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket és SNI fejlesztőeszközöket.
 • 2018. szeptember 24 – 2019. március 13.: évközi rendelés a tankönyvrendelési felületen,
 • 2019. március 16 – április 25. közötti időszakban az évközi rendelést írásban az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fogadjuk.
 • 2018. szeptember 27 – október 1.: tankönyvfelelősök módosíthatják a tanulói státuszokban bekövetkezett, korábban még nem rögzített változásokat.

 

Fontos tudnivalók:

 1. a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
 2. az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon),
 3. a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.
 • A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2018. augusztus 21. és 31. között, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént (ezeket nem küldjük ki) valamint azon esetben, amikor az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. utánra esik (ezeket a számlákat szállítást követően küldjük). Az online fizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.
 • Számlát a szállítás megtörténtét követően állítunk ki a szállított mennyiség alapján, mely számla kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.

  

 • A pedagóguspéldányok a „Pedagóguspéldányok” menüpontban rendelhetők. A rendszer a következő szabály szerint engedi a rendelést:
 1. 1 - 10 db rendelt tankönyv esetén - pedagóguspéldány maximuma: 0
 2. 11 - 20 db rendelt tankönyv esetén - pedagóguspéldány maximuma: 1 db
 3. 21 - 39 db rendelt tankönyv esetén - pedagóguspéldány maximuma: 2 db
 4. 40 db rendeléstől felfelé - pedagóguspéldány maximuma a rendelt db 5%-a lefelé kerekítve.

 

 • A fizetős „fiktív diákok” (nem nevesített, vagy alap adatok tekintetében hiányos vevő) rendeléseinek véglegesítése:

- Az alaprendelés módosítási időszakában (május 15. – június 30.) a „Befejezett” állapotra kattintáskor a rendszer üzenetet küld a tankönyvfelelős részére, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy NEM maradhat fizetős „fiktív diák” a rendszerben, hiszen a vevő anonimitása lehetetlenné teszi a KELLO részéről a számlázást. Amennyiben mégis marad a problémával érintett rendelés, akkor ezek a rendelések –, ha az iskola nem törölte a rendszerben - inaktívakká válnak.

 •  Az alaprendelés módosítási időszakában (május 15. – június 30.) a rendelést indokolt esetben, címenként +/- 15%-kal lehet korrigálni, ennél nagyobb mértékű módosítást a rendelési felület nem enged végrehajtani. Ez alól a tankönyvjegyzékre az alaprendelési időszak kezdete után felkerült tankönyvek jelentenek kivételt, valamint az osztálylétszámban történt nagyobb mértékű változás.

Tankönyvrendelés egyszerűsített folyamata 

 • Térítésmentesen biztosított pedagóguspéldány rendelést a KELLO azon kiadók tankönyveivel kapcsolatban fogadja el, amely kiadók a KELLO-n keresztül kívánják ezt az ingyenes szolgáltatást az iskoláknak biztosítani (a felületen csak ezek rendelhetők).

  

 • Az évközi rendelések leadása a diákrendelési felületen történik, az alaprendelés leadásával megegyező módon, a Rendeletben meghatározott időszakban, kivéve a 2019. március 16 – április 25. közötti időszakot. Ebben az időszakban az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. -n fogadjuk írásos megrendelésüket.

  Tankönyvek rendelése (tankonyvrendeles.kello.hu)

 • Ezen a felületen történik a diákszintű tankönyvrendelés, a könyvtári rendelés, az SNI fejlesztőeszközök rendelése, a pedagóguspéldányok rendelése, valamint az évközi- és a korábbi évektől eltérően az állami iskolák/intézmények részére történő hittankönyv rendelés is.
 1. Állami fenntartású iskolák esetén:
 • Diákszintű rendelés: a tankönyvjegyzéken szereplő összes tankönyv rendelhető, kivéve a bevett egyházak által elismert hittankönyvek.

Tankönyvek kiszállítása

 

A KELLO évfolyamonként rendezve szállítja le a megrendelt tankönyveket. A tankönyvek átadás-átvétele tételesen, szállítólevél segítségével történik. A szállítólevélből 3 példány készül, melyből 1 példány marad a KELLO raktárban, két példány érkezik az iskolába a tankönyvekkel együtt. Ezen szállítólevelek segítségével kell az átadás-átvételt hivatalosan lebonyolítani, és az esetleges eltéréseket mindkettőn egységesen rögzíteni. Átvétel után egy példány marad az iskolánál, és egy példányt kérünk átadni az átadás-átvételt segítő KELLO vagy postai munkatársnak. Kérjük, hogy az Önöknél maradt szállítólevél példányt beszkennelve szíveskedjenek iskolai kapcsolattartójuknak is megküldeni.

Számlázás

 Számlázás a szállítólevél KELLO-hoz történő visszaérkezését követően történik.

 A fizetős diákok számláival 1 példány egyszerűsített átadás-átvételi dokumentumot küldünk, melyen az iskola átadja a fizetős diákoknak a könyveket a hozzá tartozó számlával. A dokumentumokon:

 • csak alapadatokat kell megadni,
 • az iskola őrzi meg, azt nem kell a KELLO-nak visszaküldeni.

 A KELLO az iskolák által felvitt diákadatok alapján állapítja meg, hogy ki az, akinek számláznia kell. Amennyiben nem értesül a diákok térítésmentes tankönyvellátási jogosultságáról (10-12. évfolyamon), úgy a KELLO az érintett tankönyveket a diáknak fogja leszámlázni, fordított esetben pedig a fenntartónak/iskolának. Ezért kérjük szíves együttműködésüket a diákok adatainak folyamatos frissen tartása érdekében, hiszen leginkább ez határozza meg a KELLO számlázásának pontosságát!

 1. Fizetős státuszú diákok:

 Alaprendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2018. 08. 21. és 08. 31. között, kivéve azon számlákat, ahol az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. után történik.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy egy regisztrációt követően a szülő által online letölthető a szülői ügyfélkapun keresztül.
 • Befizetési időszak: 2018. augusztus 21 – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2018. szeptember 15.).
 • Befizetés módjai: készpénz, bankkártya, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

 Pótrendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2018. november 15-ig.
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési határidő: a tankönyvek kiszállítását követő 15 napon belül.
 • Befizetés módja: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.
 1. Nem fizetős státuszú diákok:

 Alaprendelés

 •  Intézményi számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.

 

Pótrendelés:

 • Intézményi számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.
 1. Iskolaváltás/fizetési státuszváltozás kezelése:

 

 • Fizetősből fizetősbe

Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába 

 • A szülő/diák saját költségén, az átvételt követő 15 napon belül visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak, egy elállási nyilatkozat kíséretében, amely tartalmazza az eredeti megrendelés adatait (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).
 • A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat a szülőnek, illetve amely letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét. Ez utóbbi esetben az elállási nyilatkozat tartalmazza a szülő részéről a visszautaláshoz szükséges bankszámlaszámot a számla tulajdonosának feltüntetésével.

Új, fizetős tanuló érkezik az iskolába

 • Pótrendelésként kell rögzíteni az új diák rendelését 2018. szeptember 15-ig.

Amennyiben ez nem lehetséges, 2018. szeptember 24. után az évközi rendelés keretében kell részére megrendelni a tankönyveket.

 • A KELLO számlát állít ki a diáknak, melyet elküld az iskolába.
 • Új diáknak/szülőnek a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell kiegyenlítenie a számlát.

 vagy

 • Az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába/az új tanuló hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő.
 • Fizetősből nem fizetősbe

A fizetős diák státusza ingyenesre változik. 

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani „szülő/gondviselő fizet”-ről „normatív támogatott”-ra. A későn ismertté váló változások tekintetében a KELLO szeptember 27-e és október 1-e között lehetővé teszi a változások iskolák általi felvitelét a szükséges számlakorrekciók elvégzése érdekében.
 • A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diák részére, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen keresztül.
 • Ha a számla ellenértéke már kiegyenlítésre került a diák/szülő által, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét.
 • A KELLO kiszámlázza az új rendelést az iskolának/fenntartónak, melyet eljuttat a tankönyvrendelési felületen megadott számlázási címre iskolának/fenntartónak.
 • Nem fizetősből nem fizetősbe

Nem fizetős diák könyvét másik nem fizetős státuszú diák kapja. 

Nincs teendő, az iskola/fenntartó saját hatáskörben mozgathatja a tankönyveket a nem fizetős státuszú diákok között, számlamódosítás nem szükséges (ilyen esetben az új nem fizetős diáknak értelemszerűen nem kell könyvet rendelni, hiszen már az iskolában van a tankönyv).

 • Nem fizetősből fizetősbe

Nem fizetős diák státusza fizetősre változik. 

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani nem fizetősről „szülő/gondviselő fizet” státuszra legkésőbb 2018. szeptember 27-e és október 1-e között.
 • A KELLO az intézménynek jóváírja a diák rendelésének ellenértékét.
 • A KELLO számlát küld a diák nevére az iskolába, illetve a számla letölthető a szülői felületen, melyet a diáknak/szülőnek 15 napon belül be kell fizetnie.

Egyéb információk, kérések

 • Felhívjuk szíves figyelmüket a főoldalon (www.kello.hu) található TANKÖNYVRENDELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE PEDAGÓGUSOKNAK 2018/2019 menüpontra, ahol megtekinthetik az aktuális tanévre szóló jegyzéki tankönyvek listáját.
 • Figyelem! A fenntartói jóváhagyásnak minden esetben meg kell történnie a rendelési határidőig! A jóvá nem hagyott rendelés nem minősül rendelésnek!

Rendelési időszakok és határidők:

- alaprendelés: 2018. április 1-27.

- alaprendelés módosítása: 2018. május 15 – június 30.

- pótrendelés: 2018. augusztus 21 – szeptember 15.

 • A szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, melynek igénybevétele nem kötelező, annak használatáról az iskola és a szülő szabadon dönthet.
 • A diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség.
 • Az adott tanévhez a fizetős diáknak megrendelt, sérülésmentes tankönyvet, amennyiben arra a diáknak valamilyen okból nincs szüksége, a szülő 2018. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. Ez esetben a visszaküldéssel összefüggő költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

 

Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllő) OLK 1000.

Visszaküldés esetén minden esetben kérjük feltüntetni a megrendeléssel érintett diák/szülő adatait, visszautalás szükségessége esetén (a tankönyvet már kifizették) a bankszámla adatokkal együtt!

  

Folyamatosan állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám: +36 1 237 6900

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Belépés

Pályázatok  
 
  
HEFOP 3.1.3 
 
Phare Projekt 
 
Nemzeti Fejlesztési Terv